Panie/Panowie
Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Podkarpackiego
Członkowie Podkarpackiego Forum Sekretarzy


mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie Podkarpackiego Forum Sekretarzy, które odbędzie się 27 kwietnia 2017r. (czwartek), w godz. 10.00 – 13.00 w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie Rynek 13. Parking dla uczestników Forum znajduje się ok. 150 m od Hotelu przy ul. Szpitalnej 6 (na wprost sklepu Biedronka).

Temat spotkania „Najczęstsze błędy popełniane przy składaniu i analizie oświadczeń majątkowych”.

Ekspertem omawiającym tematykę będzie Pani Ewa Bosy - dr prawa (specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne). Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat MSWiA), trener zamówień publicznych, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze. W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik wydziału budownictwa i infrastruktury technicznej, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Dzięki uczestnictwu w spotkaniu Sekretarze będą mogli poznać najczęstsze błędy popełniane przy składaniu i analizie poprawności oświadczeń majątkowych.

Proszę o przesłanie pytań, sugestii, kwestii problemowych, które będzie można skonsultować z ekspertem podczas naszego spotkania.


Proszę o potwierdzenie przybycia mailowo lub telefonicznie 17- 783-55-53 do dnia 26 kwietnia 2017r.

 

Z wyrazami szacunku,


Magdalena Kubik-Szczerba                                      Anna Jagiełło

     Koordynator Forum                                     Dyrektor FRDL POST

 

PROGRAM PODKARPACKIEGO FORUM SEKRETARZY  27 kwietnia 2017 (czwartek)

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 Otwarcie Forum, omówienie kwestii bieżących
10.10 - 11.30 Najczęstsze błędy popełniane przy składaniu i analizie oświadczeń majątkowych, Ewa Bosy

• oświadczenie majątkowe jako instrument zapewnienia transparentności samorządu terytorialnego
• inne instrumenty antykorupcyjne w samorządzie
• osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych w samorządzie
• majątek objęty treścią oświadczenia: majątek odrębny, majątek wspólny małżonków
• zasady wypełniania oświadczeń
• terminy składania oświadczeń majątkowych
• specyfika pierwszego i ostatniego roku kadencji w aspekcie oświadczeń majątkowych
• podmioty którym składane są oświadczenia majątkowe i ich obowiązki


11.30 - 12.00 Przerwa kawowa


12.00 - 13.00 Najczęstsze błędy popełniane przy składaniu i analizie oświadczeń majątkowych, Ewa Bosy
• analiza oświadczeń majątkowych
• korekty oświadczeń majątkowych
• publikowanie oświadczeń majątkowych
• skutki niezłożenia oświadczenia majątkowego
• informacja przedstawiana organowi stanowiącemu jst
• przechowywanie oświadczeń majątkowych
• zmiany ustawodawstwa i orzecznictwo dot. oświadczeń majątkowych
13.00– 13.30 Podsumowanie, dyskusja, indywidualne konsultacje.