Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

26 KWI 2019

Informujemy że biuro FRDL POST w dniu 2 maja 2019r. będzie nieczynne.


.


16 KWI 2019

Wesołych Świąt


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Niech ten szczególny czas odrodzenia wiary, nadziei i miłości

napełni nas pokojem i radością ze Zmartwychwstania Pańskiego,

a świąteczne dni będą czasem odpoczynku, wiosennego nastroju

i serdecznych spotkań w gronie Najbliższych.

 

 

Dyrekcja FRDL POST

Anna Łyżwa

Wojciech Odzimek

wraz z Pracownikami

 


04 KWI 2019

Nabór do IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego


NABÓR do IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają IV edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.

 


26 MAR 2019

Konferencja Inaugurująca Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia


KONFERENCJA INAUGURUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia
przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego


19 LUT 2019

V nabór konkursu grantowego w ramach projektu "e-misja"


Informujemy, iż ogłosiliśmy V nabór konkursu grantowego w ramach projektu pn.: e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego 
i podkarpackiego - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 


25 STY 2019

II Krajowy Kongres Forów Skarbników


Skarbnicy Województw, Miast, Gmin i Powiatów

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji Krajowego Kongresu Forów Skarbników, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST, który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2018r. w HOTELU NOVOTEL**** w Warszawie (dawany Hotel Forum).

 


23 STY 2019

IV nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA"


21.01.2019 r. rozpoczął się IV nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego
i podkarpackiego" -  Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

21.01.2019 r. rozpoczął się IV nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego
i podkarpackiego" -  Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:

Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)
http://e-misja.com.pl/

Termin składania wniosków: do 08.02.2019r. (do godz. 16:00).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

12 633 51 54 (Koordynator projektu – Ewelina Dańko)

ewelina.danko@mistia.org.pl


15 STY 2019

Spotkanie Forum IODO - 25.01.2019r.


Szanowni Państwo,                                                                                                                                  
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych


           Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (PFIODO), które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019r. (piątek), w godz. 10:00 – 13:30 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).

Temat spotkania „Uproszczona Analiza Ryzyka – warsztat”

Program spotkania:

  1. Pojęcie analizy ryzyka,
  2. Realizacja zasady - Risk Based Approach,
  3. Założenia uproszczonej analiza ryzyka,
  4. Omówienie elementów uproszczonej analizy ryzyka,
  5. Warsztat – przeprowadzenie uproszczonej analizy ryzyka

 

Jak przystąpić do Podkarpackiego Forum  Inspektorów Ochrony Danych Osobowych?

 

  • Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Podkarpackiego Forum Inspektorów Danych Osobowych potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej w wysokości 300 zł netto (+23% VAT) ze środków instytucji delegującej.

W ramach składki członkowskiej trzy razy w kwartale odbywają się spotkania tematyczne.

  • Istnieje możliwość jednorazowego uczestnictwa w spotkaniach Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych za odpłatnością 300 zł netto (+23% VAT)

 

 

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 24 stycznia 2019r. mailowo: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 862 69 64

                 Z wyrazami szacunku,

                         Joanna Kulas          

                    Koordynator PFIODO   


07 STY 2019

III nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA"


„e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego" -  Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego