Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

29 CZE 2018

Spotkanie Podkarpackiego Forum Skarbników w dniu 26.03.2018r.29 CZE 2018

Spotkanie Podkarpackiego Forum Audytorów w dniu 20.03.2018r.29 CZE 2018

Spotkanie Podkarpackiego Forum Liderów Samorządowych w dniu 19.03.2018r.29 CZE 2018

Spotkanie Podkarpackiego Forum Kadrowego w dniu 16.03.2018r.29 CZE 2018

Spotkanie Podkapackiego Ekologicznego Forum Samorządowego w dniu 13.03.2018r.29 CZE 2018

Spotkanie Podkarpackiego Forum Sekretarzy w dniu 12.03.2018r.29 CZE 2018

Spotkanie Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi29 CZE 2018

Spotkanie Podkarpackiego Forum Oświaty Samorządowej w dniu 9.03.2018r.29 CZE 2018

Spotkanie Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej w dniu 1.03.2018r.Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego