Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

29 CZE 2018

Spotkanie Forum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi29 CZE 2018

Spotkanie Podkarpackiego Forum Skarbników w dniu 24.05.2018r.29 CZE 2018

Spotkanie Podkarpackiego Forum Oświaty Samorządowej w dniu 22.05.2018r.29 CZE 2018

Spotkanie Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 23.0529 CZE 2018

Spotkanie Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych w dniu 21.0529 CZE 2018

Spotkanie Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej w dniu 27.04.2018r.29 CZE 2018

Spotkanie Podkarpackiego Forum Skarbników w dniu 24.04.2018r.29 CZE 2018

Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi29 CZE 2018

Spotkanie Podkarpackiego Forum Sekretarzy w dniu 23.04.2018r.Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego