Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

12 GRU 2018

Wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2017


Podsumowanie Konferencji „Najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w nowej kadencji 2018 – 2023” oraz ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2017r.


04 GRU 2018

Konferencja oraz ogłoszenie Rankingu Gmin Podkarpacia 2017


Szanowni Państwo

Wójtowie, Burmistrzowie,

Prezydenci Miast i Starostowie woj. podkarpackiego

 

serdecznie zapraszam Państwa na Konferencję „Najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w nowej kadencji 2018 - 2023” organizowaną przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w dniu 10 grudnia 2018r. w Rzeszowie, w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand, ul. Grottgera 28. Rozpoczęcie o godzinie 10.00. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.


21 LIS 2018

Dzień Pracownika Socjalnego


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim dyrektorom, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej składamy najserdeczniejsze życzenia, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił Państwu poczucie zadowolenia i satysfakcji z pomocy niesionej drugiemu człowiekowi.

Zespół FRDL POST


31 PAŹ 2018

Poradnik dla radnych


Poradnik dla radnych

Oddajemy w Państwa ręce poradnik, który ma pomóc w sprawowaniu odpowiedzialnej funkcji i wypełnieniu zobowiązań wobec wyborców.

Przygotowali go ludzie, którzy tworzyli podstawy funkcjonowania samorządu w naszym kraju, od wielu lat działają na jego rzecz, znani eksperci i praktycy – prawnicy, historycy, finansiści, ekonomiści, działacze organizacji pozarządowych – na co dzień współpracujący z samorządem, a także radni, którzy dzielą się swoimi cennymi doświadczeniami.


18 PAŹ 2018

Podkarpackie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST


RODO

w praktyce JST

 

seminarium inaugurujące utworzenie

Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST

przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego

 

Szanowni Państwo,

 

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymaga dostosowania
w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych. Wymaga również nabycia nowych kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji
i przetwarzanie danych w jednostkach.


08 PAŹ 2018

Konkurs grantowy w ramach projektu „e – MISJA"


Szanowni Państwo,

Informujemy, że 03.10.2018r. ogłosiliśmy konkurs grantowy w ramach projektu „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Gminy mogą ubiegać się o grant na realizację mikroprojektu do kwoty 150 tys. zł, na podstawie przedłożonego do nas (jako Operatora) prostego wniosku.

Mikroprojekt ma dotyczyć przeszkolenia zadeklarowanej przez gminę liczby dorosłych mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych. Nie jest wymagany wkład własny.


29 CZE 2018

Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.


29 CZE 2018

NABÓR do III edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają III edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.
Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku i jest przyznawana w czterech kategoriach:


29 CZE 2018

Europejska Nagroda dla Innowacji w Polityce 2018


Europejska Nagroda dla Innowacji w Polityce 2018 (Innovation in Politics Award 2018) – zachęcamy do zgłaszania kandydatów!

Po raz drugi startuje poszukiwanie polityków, który odpowiadają za najbardziej innowacyjne projekty polityczne w Europie.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego