Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2017

Data publikacji: 2018-12-12

 

10 grudnia br. FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego zorganizował w Rzeszowie bezpłatną Konferencję „Najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w nowej kadencji 2018 – 2023”. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 70 przedstawicieli jst - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów, sekretarzy oraz skarbników gmin, miast i powiatów z woj. podkarpackiego. Konferencja miała na celu poszerzenie świadomości przedstawicieli jst dotyczącej nadchodzących wyzwań, które stoją przed włodarzami samorządowymi w kolejnych 5-ciu latach sprawowania władzy: Wśród prelegentów znaleźli się Poseł Krystyna Wróblewska, Magdalena Kryczka- radca prawny w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim oraz Tadeusz Konarski- ekspert w zakresie organizowania i finansowania oświaty.

 

Konferencja „Najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w nowej kadencji 2018 – 2023” była odpowiedzią na potrzebę zdobycia przez kadrę zarządzającą oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego praktycznej wiedzy z zakresu zmian prawnych, przed którymi stoją jednostki samorządu terytorialnego w nowej kadencji, a które dotyczą zagadnień mających wpływ na funkcjonowanie i organizację pracy w jednostce. Omówione zostały kwestie związane ze szkolnictwem ponadpodstawowym w okresie reformy oświaty, zmianami w ustawach samorządowych z 2018r. mającymi wpływ na realizację zadań jst w nowej kadencji oraz finansowaniem oświaty przez jst. Samorządowcy uzyskali kilka wskazówek, co zrobić, żeby oświata kosztowała jst mniej niż dotychczas oraz jak realizować zadania, by były zgodnie z przepisami prawa.

 

W trakcie trwania Konferencji odbyło się ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2017. Tegorocznym laureatem Rankingu Gmin Podkarpacia została Gmina Solina. Drugie miejsce zajęła Gmina Trzebownisko, a trzecie Gmina Pysznica.

 

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2017, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 10 wskaźników mierzących m.in.

  1. Dochody własne na 1 mieszkańca
  2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca
  3. Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca
  4. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca
  5. Budżety środków europejskich na 1 mieszkańca
  6. Zadłużenie gmin na dochód ogółem
  7. Przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców
  8. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców
  9. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem
  10. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców.

 

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna. Patronaty honorowe nad Rankingiem objęli:  Wojewoda Podkarpacki. Patronaty medialne nad Rankingiem objęli: Radio Rzeszów, TVP3 Rzeszów.

Pozycja w Rankingu
Gmin Podkarpacia 2017

Nazwa gminy

1.

Gmina Solina

2.

Gmina Trzebownisko

3.

Gmina Pysznica

4.

Gmina Dębica

5.

Miasto i Gmina Nisko

6.

Gmina Cisna

7.

Gmina Medyka

8.

Gmina Krasne

9.

Gmina Jarocin

10.

Miasto i Gmina Ropczyce

11.

Gmina Iwierzyce

12.

Gmina Żyraków

13.

Miasto i Gmina Głogów Małopolski

14.

Gmina Mielec

15.

Gmina Tuszów Narodowy

16.

Gmina Kamień

17.

Gmina Miejska Mielec

18.

Gmina Ostrów

19.

Miasto i Gmina Przecław

20.

Gmina Czarna

Intencją pomysłodawców jest, aby corocznie organizowany Ranking Gmin Podkarpacia 2017 stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzając do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Uważamy, że przeprowadzone analizy statystyczne (Urząd Statystyczny w Rzeszowie wylicza w oparciu o 10 wskaźników jeden wskaźnik syntetyczny) mogą stać się podstawą poważnej dyskusji zarówno nad rozwiązaniami bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.

O rankingu w mediach:

TVP 3 Rzeszów -> https://rzeszow.tvp.pl/40388111/12122018-poranek-830 

Polskie Radio Rzeszów -> https://www.radio.rzeszow.pl/#ajx/wiadomosci/17613/gmina-solina-najlepsza-w-wojewodztwie-podkarpackim?highlight=WyJyYW5raW5nIiwiZ21pbiIsInJhbmtpbmcgZ21pbiJd

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego