Image layer

Image layer

Image layer

Ruszają konsultacje Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

Data publikacji: 2020-01-13

Ruszają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczynają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


Zanim przystąpimy do realizacji Programu, chcemy skonsultować naszą koncepcję i pomysły z wszystkimi, których nasze działania mogą dotyczyć.


W konsultacjach będzie można wziąć udział:
1.    wypełniając ankietę on-line 
2.    biorąc udział w regionalnych spotkaniach  konsultacyjnych:
•    w Szczecinie (23.01) - rekrutacja do dnia 20 stycznia
•    w Rzeszowie (24.01) - rekrutacja do dnia 21 stycznia
•    we Wrocławiu (3.02) - rekrutacja do dnia 29 stycznia
•    w Białymstoku (3.02)  - rekrutacja do dnia 29 stycznia
•    w Łodzi (6.02) - rekrutacja do dnia 3 lutego

Zapraszamy do rekrutacji na spotkanie oraz do udziału konsultacjach on-line. Kwestionariusz konsultacyjny on-line i materiał do dyskusji dostępne będą od wtorku 14 stycznia na stronie www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl


Chcemy poznać opinie możliwie różnorodnych grup i środowisk. Czekamy na głosy zarówno przedstawicieli organizacji społecznych (działających w różnych częściach Polski, różnych obszarach tematycznych i o różnym światopoglądzie), jak i ich otoczenia – aktywistów działających w grupach nieformalnych, samorządowców, reprezentantów administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki i mediów.
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego