Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Podkarpackie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST

Data publikacji: 2018-10-18

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie zaprasza do utworzenia - wzorem innych, działających od wielu lat przy POST – stałego Forum
o nazwie: Podkarpackie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST

 

Forum to byłoby platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego i/lub jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach. Stanowiłoby także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.

Proponujemy comiesięczne, cykliczne spotkania konsultacyjne z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków, w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych w JST.

 

Inaugurację działalności Forum planujemy 17 grudnia 2018 r., w godz. 10.00-14.00 kiedy to odbędzie się spotkanie otwarte nt.

 

10.00-12.00

  • Jak osiągnąć zgodność prawną z RODO w JST – radca prawny specjalizujący się w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Koordynatorka zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych, a także instytucjach prywatnych i organizacjach pozarządowych. Jej zaletą jest multidyscyplinarność zdobyta podczas kilkuset godzin szkoleń i konsultacji prowadzonych dla przedstawicieli różnych instytucji w całej Polsce.

 

12.00-13.00

  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych w JST – informatyk, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.  Współpracuje z jst w takich dziedzinach jak: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, administracja oraz wdrażanie systemów informatycznych. Członek zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych.

 

13.00-14.00

  • Sprawy organizacyjne

 

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej FRDL POST – ul. Kolejowa 1, Rzeszów (budynek Center Park, wejście od strony Sądu Apelacyjnego, III piętro,)

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 100 zł + 23% VAT.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 7 grudnia br.

Kolejne spotkanie zaplanowane na styczeń 2019 r. będzie spotkaniem adresowanym wyłącznie już do członków Forum, podczas którego wybrany zostanie Zarząd
i zatwierdzony Statut (projekt statutu w załączeniu).

 

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST, proszony jest o zapoznanie się
z projektem Statutu Forum oraz do dnia 11.01.2019 r. - wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego:

  • pocztą na adres: ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów
  • na adres poczty elektronicznej: post@frdl.rzeszow.pl

 

Wysokość składki członkowskiej w  2019 r. wynosiła będzie: 300 zł netto + 23% VAT na kwartał.

Podkarpackie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST zostanie utworzone przy minimum 20. złożonych deklaracjach członkowskich.

 

 

    Z poważaniem,

 

    Anna Łyżwa

      Dyrektor

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia

Projekt 

Deklaracja członkowstwa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego