Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Konferencja oraz ogłoszenie Rankingu Gmin Podkarpacia 2017

Data publikacji: 2018-12-04

Szanowni Państwo

Wójtowie, Burmistrzowie,

Prezydenci Miast i Starostowie woj. podkarpackiego

 

serdecznie zapraszam Państwa na Konferencję „Najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w nowej kadencji 2018 - 2023” organizowaną przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w dniu 10 grudnia 2018r. w Rzeszowie, w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand, ul. Grottgera 28. Rozpoczęcie o godzinie 10.00. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Konferencja adresowana jest do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów województwa podkarpackiego. Tematyka będzie dotyczyła zmian prawa wprowadzonych w 2018 roku lub planowanych do wprowadzenia w 2019 mających wpływ na realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, a także organizowania i finansowania jednego z najważniejszych zadań gmin i powiatów jakim jest oświata.

 

Gośćmi wydarzenia będą Krystyna Wróblewska - Poseł na Sejm RP, Magdalena Kryczka – radca prawny w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Tadeusz Konarski – ekspert w zakresie finansowania i organizowania oświaty.

Dzięki uczestnictwie w Konferencji zdobędą Państwo rzetelną wiedzę z zakresu znacznych zmian prawnych, przed którymi stoją jednostki samorządu terytorialnego, a które dotyczą zagadnień mających wpływ na funkcjonowanie i organizację pracy w jednostce. Omówione zostaną m.in. kwestie związane ze zmianami w ustawach samorządowych z 2018r., które będą miały wpływ na realizację zadań jst w nowej kadencji, oświatą samorządową w kontekście jej finansowania czy problematyka dotycząca szkolnictwa ponadpodstawowego w świetle planowanych zmian prawnych.

Dodatkowo będą mogli uzyskać Państwo kompleksową wiedzę oraz możliwość bezpłatnych konsultacji z ekspertami- praktykami, którzy będą uczestniczyć jako prelegenci podczas paneli tematycznych.

W trakcie trwania Konferencji odbędzie się ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2017 oraz uhonorowanie pierwszych trzech miejsc.  Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2017, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Liczę na Państwa obecność.

 

                                                                   Z poważaniem,

                                                                Małgorzata Nieroda

                                                                Kierownik FRDL POST

 

 

                              Patronat honorowy nad Rankingiem objął:                         Patronat medialny nad Rankingiem objęła:

                                            Wojewoda Podkarpacki                                                                  TVP3 Rzeszów

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego