Image layer

Image layer

Image layer

III Krajowy Kongres Skarbników

Data publikacji: 2020-02-17

 

Skarbnicy Województw, Miast, Gmin i Powiatów 
Szanowni Państwo, 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Krajowym Kongresie Forów Skarbników, organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST, który odbędzie się w dniach 14–15 maja 2020 r. w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie. 

III Krajowy Kongres Forów Skarbników jest ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze otwartym. Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich Skarbników jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – zarówno zrzeszonych w regionalnych forach branżowych, działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak również tych, którzy jeszcze do nich nie należą. 


Celem głównym Krajowego Kongresu Forów Skarbników jest dyskusja wokół aktualnych wyzwań stojących przed skarbnikami, wymiana doświadczeń i integracja środowiska zawodowego. Podczas Kongresu poruszone zostaną zagadnienia związane z najistotniejszymi aspektami zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Oprócz wykładów, prelekcji i paneli dyskusyjnych w programie Kongresu zostanie zarezerwowany czas także na spotkania networkingowe, pozwalające rozszerzać sieć trwałych kontaktów, sprzyjających efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych. 


Poprzednie edycje Krajowego Kongresu Forów Skarbników gromadziły blisko 400 uczestników – skarbników jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski i licznych ekspertów krajowych. Dla wielu z nich wydarzenie było impulsem do wprowadzenia nowych, efektywnych praktyk, w których wdrażaniu pomagały zawarte podczas Kongresu znajomości. 
Dlatego już dziś prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i przybycie na III Krajowy Kongres Forów Skarbników w Warszawie. Wszelkie nowe informacje o programie będziemy zamieszczać na stronie Kongresu: www.kongresskarbnikow.pl 

 

Z wyrazami szacunku 


dr Cezary Trutkowski                                              Łukasz Dłubacz 
Prezes Zarządu                                                       Przewodniczący
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej                  Krajowej Rady Forów Skarbników
im. Jerzego Regulskiego     


 
 
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego