Image layer

Image layer

Image layer

Dzień Pracownika Socjalnego - 21 listopada

Data publikacji: 2019-11-21

Dzień Pracownika Socjalnego -21 listopada

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia
i wyrazy uznania wszystkim pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w województwie podkarpackim.

Każdego dnia z zaangażowaniem i ofiarnością pochylacie się Państwo nad ludzkimi dramatami, niosąc ulgę i dając nadzieję. Państwa wielki wysiłek i zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz drugiego człowieka budzi nie tylko szacunek czy podziw, ale przede wszystkim w realny sposób przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców Państwa gmin i miast, powiatów, województwa.

 

W szczególności składamy serdeczne życzenia wszystkim Członkom Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej, dziękując za 9 lat wspólnej pracy w ramach forum.

 

Życzymy Państwu, aby Wasze dotychczasowe osiągnięcia były dla Państwa inspiracją do dalszych działań!

 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

 

Dyrekcja i pracownicy FRDL POST

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego