Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

22 MAR 2019

Konferencja inaugurująca Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia


KONFERENCJA INAUGURUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia
przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego

 


19 LUT 2019

V nabór konkursu grantowego w ramach projektu "e-misja"


Informujemy, iż ogłosiliśmy V nabór konkursu grantowego w ramach projektu pn.: e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego 
i podkarpackiego - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Informujemy, iż ogłosiliśmy V nabór konkursu grantowego w ramach projektu pn.: e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego 
i podkarpackiego - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków trwa od 18.02.2019 r. do 11.03.2019 r. Pełna dokumentacja (m.in. Regulamin, Wzór wniosku, Dokumenty dodatkowe, Oświadczenia) do pobrania na stronie projektu: http://e-misja.com.pl


Kwota grantu, o jaką gminy mogą się ubiegać, to nawet 150 tyś. zł bez wkładu własnego.


W ramach grantu gmina może wydatkować środki na: 
•    Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
•    Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
•    Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
•    Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
•    Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)

Zapraszamy!
 


25 STY 2019

II Krajowy Kongres Forów Skarbników


Skarbnicy Województw, Miast, Gmin i Powiatów

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji Krajowego Kongresu Forów Skarbników, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST, który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2018r. w HOTELU NOVOTEL**** w Warszawie (dawany Hotel Forum).

 


23 STY 2019

IV nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA"


21.01.2019 r. rozpoczął się IV nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego
i podkarpackiego" -  Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

21.01.2019 r. rozpoczął się IV nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego
i podkarpackiego" -  Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:

Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)
http://e-misja.com.pl/

Termin składania wniosków: do 08.02.2019r. (do godz. 16:00).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

12 633 51 54 (Koordynator projektu – Ewelina Dańko)

ewelina.danko@mistia.org.pl


15 STY 2019

Spotkanie Forum IODO - 25.01.2019r.


Szanowni Państwo,                                                                                                                                  
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych


           Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (PFIODO), które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019r. (piątek), w godz. 10:00 – 13:30 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).

Temat spotkania „Uproszczona Analiza Ryzyka – warsztat”

Program spotkania:

  1. Pojęcie analizy ryzyka,
  2. Realizacja zasady - Risk Based Approach,
  3. Założenia uproszczonej analiza ryzyka,
  4. Omówienie elementów uproszczonej analizy ryzyka,
  5. Warsztat – przeprowadzenie uproszczonej analizy ryzyka

 

Jak przystąpić do Podkarpackiego Forum  Inspektorów Ochrony Danych Osobowych?

 

  • Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Podkarpackiego Forum Inspektorów Danych Osobowych potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej w wysokości 300 zł netto (+23% VAT) ze środków instytucji delegującej.

W ramach składki członkowskiej trzy razy w kwartale odbywają się spotkania tematyczne.

  • Istnieje możliwość jednorazowego uczestnictwa w spotkaniach Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych za odpłatnością 300 zł netto (+23% VAT)

 

 

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 24 stycznia 2019r. mailowo: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 862 69 64

                 Z wyrazami szacunku,

                         Joanna Kulas          

                    Koordynator PFIODO   


07 STY 2019

III nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA"


„e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego" -  Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 


12 GRU 2018

Wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2017


Podsumowanie Konferencji „Najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w nowej kadencji 2018 – 2023” oraz ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2017r.


04 GRU 2018

Konferencja oraz ogłoszenie Rankingu Gmin Podkarpacia 2017


Szanowni Państwo

Wójtowie, Burmistrzowie,

Prezydenci Miast i Starostowie woj. podkarpackiego

 

serdecznie zapraszam Państwa na Konferencję „Najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w nowej kadencji 2018 - 2023” organizowaną przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w dniu 10 grudnia 2018r. w Rzeszowie, w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand, ul. Grottgera 28. Rozpoczęcie o godzinie 10.00. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.


21 LIS 2018

Dzień Pracownika Socjalnego


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim dyrektorom, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej składamy najserdeczniejsze życzenia, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił Państwu poczucie zadowolenia i satysfakcji z pomocy niesionej drugiemu człowiekowi.

Zespół FRDL POST


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego