Ogólnopolski Zjazd Zarządów Forów Sekretarzy


W Trybunale Koronnym w Lublinie odbył się pierwszy Ogólnopolski Zjazd Zarządów Forów Sekretarzy działających przy regionalnych ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 delegatów z wszystkich województw. Dyskutowali oni o potrzebie sieciowej współpracy sekretarzy miast, gmin i powiatów zrzeszonych w regionalnych forach.


Inspirujące przemówienie związane z sieciową pracą sekretarzy miast przedstawił gość z USA Llyod Halverson reprezentujący Stowarzyszenie Zarządów Miast Stanu Washington oraz David Cline- zastępca Prezesa The Washington City.


W spotkaniu uczestniczył Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu FRDL, Irena Peszko - Wiceprezes Zarządu FRDL oraz dyrektorzy regionalnych ośrodków z wszystkich województw.


Województwo Podkarpackie reprezentowane było przez trzech członków Zarządu Podkarpackiego Forum Sekretarzy i dyrektora FRDL POST.

Galeria